Десислава К.

Проверен

Настанява кучета

Рударци

За Десислава

Здравейте!  Аз съм Деси 😊

Преди да продължите надолу, за да разберете какво да очаквате от престоя на вашето куче при мен, моля прочетете кратка информация за мен (и не само 😊):

Бодо (спящият в скута ми цверг-шнауцер на снимката) е третото ми дете, и единственото, което не съм родила аз :-) Дойде в живота на семейството ни през 2022 г. по шаблонния начин - пожелан от малката ни дъщеря и след дълго обмисляне дали сме готови да поемем грижата за куче. Взехме го едва след като със съпруга ми бяхме убедени, че не просто сбъдваме детска мечта, а че и ние самите го искаме. 

Бодо се оказа най-невероятният подарък не за някой друг, а тъкмо за мен. Той бързичко разбра, че аз съм неговият човек - работя от вкъщи (докато всички останали са на работа и на училище) и с него си правим компания по цял ден.  Аз пък си намерих страхотно другарче, което ме научи да давам една друга любов - подобна на майчинската, също толкова всеотдайна и изпълваща, и все пак различна.  От ден едно ми стана ясно, че рутината (моята и на цялото семейство) вече е друга и всеки ден с Бодо ще имаме доста занимания. Мотивацията да се науча да бъда негов възпитател дойде толкова естествено и така неусетно, че дори съпругът ми беше изненадан (той, за разлика от мен, беше гледал куче в по-ранните си години). Вече не си спомням какво сме правили преди да имаме това добро и предано създание. А най-готиното е, че е социално животинче - обича да играе с други себеподобни (вкл. такива, в чийто ръст се побира няколко пъти). Обожава компанията на хора и постоянно търси вниманието на гостите ни (но не и храната им - това сме го тренирали :-)). Малко е ревнив, което обаче ме кара да се чувствам специална :-).

Имаме късмета да живеем на село, и все пак само на двайсетина минути от София. Тук можем да посрещнем до 3 кучета, които да споделят с Бодо цялото пространство. Дворът ни е повече от достатъчен за тичане, игри, търкаляне и излежаване в тревата - както на слънце, така и под сянката на дърветата. Верандата винаги е опция при лошо време - под навеса кучовците остават на сухо, но пак са на въздух. 

Излишно е да казвам, че за всяко куче бих полагала същата грижа, както за Бодо. С внимание и отговорност към всяко едно, според потребностите му, които съм готова да обсъдя предварително в подробности със стопаните. 

Добре дошли в дома ни са всички породи кучета от малък до среден размер. (Обещавам да обмисля грижа и за по-едри породи, но това ще се случи по-нататък).

Какво да очаквате при мен:

1.     През деня – фокус е върху осигуряването на достатъчно време на открито в двора. Това е обширно и равно пространство, затревено, окосено и поддържано, с мисъл за безопасността. Всяко гостенче може да очаква специално време за игра с мен поне два пъти на ден, с продължителност от половин час или толкова дълго, колкото се нуждае (въз основа на информацията, която ще ми предоставите). Тук не се разхождаме на улицата – това просто не е необходимо, тъй като имаме изобилие от възможности за изразходване на енергия. Бъдете спокойни, че няма да има недостиг на забавление и активности за вашите любимци :-)

2.     През нощта – заедно с вас ще определим най-подходящата организация за спане въз основа на навиците, с които вашият домашен любимец е свикнал. За спокоен сън, можем да го сложим и в отделна стая. Вие ще ми кажете какви са навиците за спане, към които ще се опитаме да се придържаме, като същевременно внимателно ще наблюдавам нивото на комфорт. Ако има признаци на безпокойство или объркване, произтичащи от промяната в средата или отсъствието ви, предпочитам кучето да спи при мен.

3.     Хранене - по установен от вас график и с храната, която ще донесете. Ако вашето куче хапва BARF, съхраняваме храната в съответното отделение на фризера, като имаме отделен хладилник на верандата за охладената храна. Ако сте съгласни, кучето ви може да получава цялата, или част от храната си като наградки в рамките на нашите занимания на двора.

4.     Лекарства и добавки – ще ви помоля да ги донесете заедно с инструкции

5.     Ветеринар - надявам се, че няма да е необходимо, но винаги трябва да сме готови за непредвидени обстоятелства. Ветеринарът на Бодо е само на 10 минути път с кола и е на разположение 24/7.

 

Във всяка ситуация ще комуникираме и ще проведем подробно обсъждане по телефона преди пристигането ви. Ще останем в контакт, като ще разменяме съобщения, снимки и видеоклипове, докато кучето ви е поверено на грижите ми.

И така, към всички софиянци, перничани и прилежащите села в близост до Рударци, както и за преминаващите и пътуващи в посока Гърция (през ГКПП Кулата или Илинден-Екзохи) – очаквам вашите животинчета!

Нямате възможност да докарате кучето си сами? Няма проблем. Мога да го взема от адрес с личния си автомобил.

-----------------------

Hi there! My name is Dessy 😊

Before you scroll down to discover what you can expect from your dog’s stay with me, I kindly invite you to take a moment to read a brief introduction about myself (and more!). 😊

Bodo (the Miniature Schnauzer sleeping on my lap in one of the photos) is my third child, and the only one I didn't give birth to :-)

Bodo became a part of our family in 2022, following the classic scenario of being wished for by our younger daughter. Before bringing him home, my husband and I carefully considered whether we were truly ready to take on the responsibility of caring for a dog. We wanted to ensure that we weren’t just fulfilling a childhood dream, but that we genuinely desired a furry companion in our lives.

Bodo has turned out to be an incredible gift, especially for me. He quickly recognized that I am his person since I work from home while everyone else is at work or school. We spend the entire day together, keeping each other company. In return, I have found a wonderful companion who has taught me a different kind of love - one that is similar to a mother’s love, but also uniquely devoted and fulfilling.

From the very beginning, it was evident that our daily routine, as well as the routine of our entire family, would be different with Bodo around. Each day brings a plethora of activities for both Bodo and me. The motivation to learn how to care for him came naturally and seamlessly, to the point where even my husband was surprised. Unlike me, he had experience with dogs in his earlier years, but witnessing my dedication to Bodo left him amazed.

I no longer remember what we did before we had this kind and devoted creature. And the coolest thing is that he is a social animal - he likes to play with others of his own kind (including those whose height he fits several times). He loves the company of people and constantly seeks the attention of our guests (but not their food - we have trained him for that :-)). He's a bit jealous, which makes me feel special though :-).

 

We consider ourselves fortunate to reside in a rural area, just a short twenty-minute drive from Sofia.  Here, we have the luxury of accommodating up to three additional dogs, providing Bodo with ample space to share and explore. Over time, he has had the opportunity to interact with various furry companions.

It goes without saying that I would provide the same level of care for every guest as I do for Bodo.

All breeds of dogs, from small to medium-sized, are welcomed. (I promise to consider caring for larger breeds as well, but that will happen in the future.)

What to expect:

Throughout the day, our focus is on providing ample outdoor time in the yard. It’s a spacious area, covered in lush grass, meticulously maintained, and designed with safety in mind. Each guest can expect dedicated playtime with me at least twice a day, for a duration of half an hour or as long as they require (based on the information you provide). Going for walks outside on the street is not necessary as we have an abundance of engaging activities right here. Rest assured, there will be no shortage of fun and entertainment for your furry companions. :-)

Throughout the night, we will collaborate to determine the most suitable sleeping arrangement based on the habits your beloved pet is accustomed to. We can ensure that they enjoy a peaceful and uninterrupted sleep either in a separate room or in the company of other dogs who share a similar routine. I greatly value your input regarding their preferred sleeping arrangements, while also attentively observing their comfort level. If there are any indications of anxiety or confusion arising from the change in environment or your absence, I prefer to have them stay with me, providing them with the necessary comfort and reassurance.

Feeding - according to your established schedule and with the food you will provide. If your dog follows a BARF diet, we will store the food in the appropriate compartment of the freezer, and we have a separate refrigerator on the veranda for chilled food. If you agree, your dog can receive the daily food portions in the form of treats as part of our yard activities.

Medications and supplements - I kindly request that each owner provides detailed written instructions in advance.

Veterinarian - hopefully, it won’t be necessary, but unforeseen circumstances can arise. Bodo’s veterinarian is just a 10-minute drive away and is available 24/7.

In any situation, we will communicate and have a thorough discussion over the phone before your arrival. We will stay in touch, exchanging messages, photos, and videos while your dog is under my care.

So, to all residents of Sofia, Pernik, and the surrounding villages near Rudartsi, as well as those passing through or traveling towards Greece (via the Kulata or Ilinden-Exohi border checkpoints) - I am looking forward to taking care of your beloved pets!

Unable to bring your dog yourself? No problem. I can pick them up from your address using my personal car.

 

Запознай се

Виж видеото, за да разбереш повече за Десислава

Заетост

Настаняване кучета

35.00 лв. нощ

Моля, въведете датата на оставяне и взeмане.

Няма да бъдеш таксуван

Политика за анулиране при настаняване: Научи повече

Къде ще отседне вашият домашен любимец

* Локацията на картата е ориентировъчна. Точният адрес ще бъде показан след резервация.
Рударци, България Намери още гледачи