PetStay® в нужда се познава

PetStay® в нужда се познава
  • Картата се ползва под формата на код за отстъпка.
  • Може да се ползва и от двамата приятели.
  • Важи за 1 бъдеща резервация при който и да е гледач, в рамките на 6 месеца от датата на първата резервация.
  • Няма ограничение за броя пъти, в който даден потребител ще препоръча PetStay на негови приятели.
  • Няма минимум за количество нощувки за първа резервация.
  • Резервацията трябва да бъде одобрена и осъществена от гледача.